• Ön Kayıt Formu
ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

     0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. İlkçizgi Anaokulun da  erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

     İlkçizgi anaokulumuzda  ingilizce eğitimi; 

     Öğrencilerimizin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışmasını sağlamak amacıyla; İlkçizgi Anaokulumuz da 3. yaştan itibaren uygulanan yabancı dil eğitiminin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında İngilizce dil becerilerini geliştirmek, yoğun İngilizce eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem İngilizce dilinde inceleyerek , bütünsel olarak uygulamasını sağlamaktır.

     Anaokulumuzda Half Day English uygulamasında programı uygulanmaktadır; yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce öğretmeni ile yürütülür. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunmaktadır.

     Ayrıca kurumumuzda, okuldaki bütün personel ve öğretmenlerin yabancı dil konuşmasını teşvik eden ve onları buna hazırlayan English Kids Academy İngilizce programı uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için; https://www.englishkidsacademy.com/