• Ön Kayıt Formu

Eğitim Sistemimiz

Eğitim Sistemimiz

Ana kucağından ayrılarak anaokuluna başlamak, çocukların hayatlarındaki en büyük değişikliktir. Çocuk anaokuluna başlamakla, bir akran grubunun üyesi olduğu gibi, öğretmen ve okul kavramlarıyla da tanışma fırsatını bulmaktadır. Anaokuluna başlama, çocuk ve ebeveynler için bir uyum sürecini temsil etmektedir. Okul öncesi eğitim alan çocuk ilk olarak aile ortamından koparak farklı bir ortama girmenin heyecanını yaşamaktadırlar. Bu nedenle hem okula hem de aileye, çocuğun bu süreci olumlu bir şekilde atlatması için birçok görev düşmektedir. Anaokuluna başlarken çocuğun birçok özellikleri dikkate alınmalıdır;yaşı, gelişim düzeyi, doğum sırası, ailelerin tutumları vb. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak çocuklarımızın okula alışma süreci ve sonraki dönemde okula,öğretmene ve akranlarına uyumu sağlanmaktadır.Okulumuzda çocuklarımız keşfederek,gözlemleyerek öğrenmekte ve çeşitli faaliyetlerle birlikte kapsamlı bir okul öncesi eğitimi almaktadır.