• Ön Kayıt Formu

Rehberlik

Rehberlik

     Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; bireyin kendini tanıması, yeteneklerinin açığa çıkarılması, yaratıcı, özgüveni yüksek, kişiler arası iletişimde başarılı ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetlerin bütünüdür. Okul öncesi eğitim; çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

     Okulumuzda çocuklarımızın duygusal, bilişsel, sosyal ve psiko-motor gelişimlerinin takibi psikoloğumuz tarafından yapılmakta olup velilerimize bu takibin paylaşımı bireysel görüşmeler aracılığıyla yapılmaktadır. Ailelerle yapılan bu görüşmelerle çocuklarımızın hem okul içinde hem okul dışındaki gelişimlerinin, karşılıklı paylaşımı ile, en sağlıklı takibi ve değerlendirmesi yapılmaktadır.Velilerimize yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımız ile çocuklarımızın gelişiminde okulun ve ailenin iş birliği içinde olduğu bir birliktelik sağlamaktayız.Bu doğrultuda, velilerimiz gerekli gördüğü konular ve paylaşıma ihtiyaç duyduğu soru ve sorunları hakkında, önceden ayarlanmış randevu saatinde psikoloğumuzla birebir görüşmeler yapabilmektedir.